Pe întrega vale a pârâului Horaiţa, aşa cum demonstrează descoperirile arheologice, a existat din timpuri străvechi o întreagă reţea de aşezări care aveau denumiri precum Dolheşti, Bolojeşti, Oţel, Prohal, Călugăriţa, Boţolia, Coşeri, Boloşca. Toate aceste colectivităţi s-au unit la data de 17 ianuarie 1403 iar boierul Negrea a numit noua aşezare Negreşti (vezi M. Costăchescu – „Moldova înainte de Ştefan cel Mare”, vol I, pag.273). Satul Negreşti este pomenit documentar la 11.07.1428 (C. Matase) când face referire la faptul că a fost întemeiat de boierul Negrea.

     Satul Poiana îşi trage numele de la o poieniţă care se afla în apropierea Mănăstirii Horaiţa, în care s-au aşezat primii locuitori din Almaş şi care a devenit Poiana Almaş, denumire de la ilustrul nostru consătăţean Dumitru Almaş, renumit scriitor, istoric şi profesor.

ALEGERI LOCALE 9 IUNIE 2024