Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Negrești în ședință ordinară -11.02.2020 - Vizualizare document

Convocare ședință 8.01.2020, ora 9 - Vizualizare document

Convocare ședință ordinară decembrie 2019 - Vizualizare document

 

Convocare ședință ordinară decembrie 2019 - Vizualizare document

Hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice 2019 Vizualizare document

Hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice 2019 Vizualizare document

Hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice 2019 - august 2019

Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 - iulie 2019

Hotărâre privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019

Hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitii publice

Hotărâri ale Consiliului Local - 23.01.2019

Hotărâri ale Consiliului Local - 7.01.2019

 

2018

Hotărâri  ale Consiliului Local  - 67-71 din 2.102.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 66-58 din 22.11.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 57-55 din 9.11.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 50-54 din 25.10.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 47-49 din 4.10.2018

Hotărâri ale Consiliului Local 42-46 din 27.09.2018

Hotărâri ale Consiliului Local  - 39-41 din 2.08.2018

Hotărâri ale Consiliului Local  - 37-38 din 27.07.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 36 - 34 sin 29.06.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 32, 33  din  30 mai  2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 28 - 31 din 24.05.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 21 - 27 din 26.04.2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 12 - 20 din 29.03. 2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 10, 11 din 7.03. 2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 5 - 9 din 22 februarie 2018

Hotărârea Consiliului Local - 4 din 25 ianuarie 2018

Hotărâri ale Consiliului Local - 2, 3 din 25 ianuarie 2018

Hotărârea Consilului Local - 1 din 8 ianuarie 2018

Hotărâri ale Consiliului Local martie

HCL nr.5 din 22 februarie 2018 pentru modificarea HCL nr.71 privind nivelul Impozitelor și Taxelor locale pentru anul 2018

Hotărâri ale Consiliului Local  - 22 februarie

Hotărâri ale Consiliului Local - 25 ianuarie

Hotărâri ale Consiliului Local - 8  ianuarie

2017

 

Lista salarii la 30.09.2017

HCL nr.77 din 27.12.2017 privind majorarea salariilor de baza pentru functiile publice precum si pentru personalul contractual , incepand din data de 01.01.2018

HCL nr.76 din 27.12.2017 privind anularea  unor debite din amenzi   pentru persoane  decedate  din Comuna  Negresti, judetul  Neamt

HCL nr.75 din 27.12.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.74 din 27.12.2017 privind organizarea  retelei scolare din Comuna  Negresti, judetul  Neamt  pentru anul scolar  2018- 2019

HCL nr.73 din 14.12.2017 privind  aprobarea  Planului  de ocupare a functiilor  publice  din cadrul  aparatului de specialitate  al primarului comunei Negresti, judetul  Neamt

HCL nr.72 din 14.12.2017 Privind modificarea organigramei si  statului de functii ale aparatului  de specialitate al Primarului comunei Negresti

HCL nr.71 din 14.12.2017 privind nivelurile  pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, in Comuna  Negresti, judetul  Neamt, pentru anul 2018

HCL nr.70 din 14.12.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.69 din 14.12.2017 privind modificarea si completarea Programului anual  al achizitiilor publice pe anul 2017

HCL nr.68 din 14.12.2017 privind   stabilirea Zilei Comunei Negresti, judetul Neamt incepand cu anul 2018

HCL nr.67 din 28.11.2017 privind   alegerea   ca presedinte de sedinta   a domnului  LUNGU GHEORGHE CRISTINEL

HCL nr.66 din 28.11.2017 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 48 din 4 august 2017  pentru stabilirea salariilor de baza pentru funtiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negresti, judetul Neamt

HCL nr.65 din 28.11.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.64 din 28.11.2017 privind modificarea si completarea Programului anual  al achizitiilor publice pe anul 2017

HCL nr.63 din 17.11.2017 Privind completarea Hotararii nr. 61 din  9 noiembrie 2017 pentru aprobarea vanzirii prin  licitatie publica a masei lemnoase rezultata in urma  igieniziirii  din anul 2017  din padurea Primariei Comunei Negresti

HCL nr.62 din 09.11.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.61 din 09.11.2017 privind aprobarea  vanzarii  prin licitatie  publica  a masei lemnoase rezultata in urma igienizarii din anul 2017  din padurea  Primariei  Comunei  Negresti

HCL nr.60 din 09.11.2017 privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului  local  al comunei Negresti , judetul Neamt,  pentru  a depune  documente  si  a reprezenta  consiliul  local  in  dosarul  nr.14/103/2017 la Curtea de Apel Bacau

HCL nr.59 din 27.10.2017 privind aprobarea rezilierii  contractului de concesiune nr. 2543  din  9 iulie  2012 incheiat de Primaria comunei Negresti cu  NICOLAU  CONSTANTIN

HCL nr.58 din 27.10.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.57 din 25.09.2017 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 48 din 4 august  2017  pentru stabillrea  salariilor de baza pentru funciiile publlce fl contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei  Negresti, Judetul Neamt

HCL nr.56 din 15.09.2017 privind stabilirea Programului pentru deplasarea in siguranta a elevilor cu microbuzul scolar in anul scolar 2017 - 2018

HCL nr.55 din 15.09.2017 privind  stabilirea, organizarea si sarbatorirea Zilei Comunei Negresti, judetul Neamt in anul 2017

HCL nr.54 din 15.09.2017 privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului  local al comunei  Negresti judetul Neamt in Comisia pentru  Evaluarea si Asigurarea Calitatii  in anul scolar 2017-2018 din cadrul Scolii Gimnaziale "Dumitru  Almas",  Comuna Negresti, Judetul Neamt

HCL nr.53 din 15.09.2017 privind  desemnarea unui reprezentant al consiliului  local al comunei  Negresti judetul Neamt  in consiliul  de administratie  al Scolii Gimnaziale "DUMITRU ALMAS" Comuna Negresti, judetul Neamt

HCL nr.52 din 24.08.2017 privind alegerea ca presedinte de sedinta a doamnei HUMA MARIA al Consiliul local din comuna Negresti, judetul Neamt

HCL nr.51 din 24.08.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare  a populatiei cu produse rationalizate la nivelul comunei Negresti ,  judetul Neamt pentru perioada 2017 - 2020

HCL nr.50 din 24.08.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.49 din 24.08.2017 privind modificarea si completarea Programului anual  al achizitiilor publice pe anul 2017

HCL nr.48 din 04.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Negresti, judetul Neamt

HCL nr.47 din 04.08.2017 privind abrogarea H.C.L. a comunei Negresti nr. 46 din 28.07.2017  pentru stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice  si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negresti

HCL nr.46 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialltate al Primarului comunei Negresti, judetul Neamt  

HCL nr.45 din 30.06.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti , jud. Neamt,  pe anul 2017

HCL nr.44 din 30.06.2017 privind   modificarea si completarea  Programului anual  al achizitiilor publice   pe anul 2017

HCL nr.43 din 15.06.2017 privind privind isusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a  terenului aferent Magazinului  Universal Negresti, inscris in CF. nr. 50926 Negresti  cu nr. cadastral 50926

HCL nr.42 din 15.06.2017 privind  aprobarea rezilierii  Contractului de Comodat  incheiat de Primaria comunei Negresti, Consiliul  local al comunei  Negresti,  Asociatiei Casa Memorials Dumitru Almas, Comuna Negresti, judetul  Neamt

HCL nr.41 din 15.06.2017 privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Negresti, jud. Neamt, pe anul 2017

HCL nr.40 din 15.06.2017 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice   pe anul 2017

HCL nr.39 din 26.05.2017 privind  alegerea  ca presedinte de sedinta  a doamnei UNGURIANU ELENA STELUTA

HCL nr.38 din 26.05.2017 privind  promovarea  recursului  impotriva Sentintei  civile   nr. 574 C din 21.04.2017 pronuntata in dosarul nr. 14/103/2017 de Tribunalul  Neamt  si desemnarea unui reprezentant al Consiliului  local pentru depunere  si eventual  reprezentare in instanta.pdf

HCL nr.37 din 28.04.2017 privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public  de salubrizare a Comunei Negresti , Judetul Neamt.pdf

HCL nr.36 din 28.04.2017 privind aprobarea platii taxei de salubrizare din bugetul local catre  S.C. AGMADY SRL.pdf

HCL nr.35 din 28.04.2017 privind   aprobarea   concesionarii  prin   licitatie  publica   a  suprafetei  de  34,60   ha pasune din  domeniul public  al comunei  si administrarea consiliului  local .pdf

HCL nr.34 din 28.04.2017 privind  aprobarea rezilierii  contractului de concesiune nr.  1342 din  10 mai 2011   incheiat de Primaria comunei Negresti  cu NICOLAU CONSTANTIN .pdf

HCL nr.33 din 30.03.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului Bugetului local al anului precedent pentru acoperirea golului de casa si cheltuielilor pt.Sectiunea de Dezvoltare in anul 2017.pdf

HCL nr.32 din 30.03.2017 privind abrogarea punctul II-ANEXA,,Lista taxe extrajudiciare de timbru''.pdf

HCL nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea valorii cofinantarii la investitia Gradinita cu 4 sali clasa .pdf

HCL nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici la investitia Gradinita cu 4 sali clasa .pdf

HCL nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea Planului anual 2017 al Achizitiilor Publice.pdf

HCL nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Negresti pe anul 2017.pdf

HCL nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea compensatiei acordatata personalului voluntar din Serviciul voluntar de urgenta.pdf

HCL nr.26 din 30.03.2017 privind recoltarea cantitatii de 85 m.c. lemn defoc din padurea Comunei Negresti

Hotărârea nr.25 din 30.03.2017 privind respingerea Proiectului de Hotarare privind rezilierea contract de concesiune cu Nicolau Constantin

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale

Hotararile nr.20-24 din 23.02.2017 privind organizarea SVSU cat si a Comisiilor de Specialitate si a Presedintelui de sedinta

Hotararea nr.19 din 23.02.2017 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizare - audit public intern

Hotararea nr.18 din 23.02.2017 privind aprobarea aderarii la Asociatia Comunelor din Romania

Hotararea nr.17 din 23.02.2017 privind aprobarea plan anual de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr.16 din 23.02.2017 privind aprobarea Concesionarii prin licitatie publica a 85,02 ha pasune, si Caietul de sarcina

Hotararea nr.15 din 23.02.2017 respingere Proiectului de hotarare reziliere contract concesiune nr. 1342

Hotararea nr.14 din 23.02.2017 privind aprobare asigurare cofinantare investitie Baza sportiva

Hotararea nr.13 din 23.02.2017 privind aprobare indicatori investitii Baza sportiva

Hotararea nr.12 din 23.02.2017 privind aprobare asigurare cofinantare Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

Hotararea nr.11 din 23.02.2017 privind aprobare indicatori investitie Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

Hotararea nr.10 din 23.02.2017 privind aprobare asigurare investitie Infiintare Sistem cu alimentare cu apa

Hotararea nr.9 din 23.02.2017 privind aprobare indicatori investitie Infiintare Sistem cu alimentare, cu apa

Hotararea nr.8 din 23.02.2017 privind aprobare valoare recalculata cofinantare investitie Modernizare drumuri comunale

Hotararea nr.7 din 23.02.2017 privind aprobare indicatori pentru investitii modernizare drum

Hotararea nr.5 din 30.01.2017 privind aprobare asigurare cofinantare investitii modernizare drumuri locale

Hotararea nr.4 din 30.01.2017 privind aprobare realizare investitii modernizare drumuri locale

Hotararea nr.3 din 30.01.2017 privind organizarea retelii scolare 2017-2018

Hotararea nr.2 din 30.01.2017 privind validarea mandatului de consilier - Muraru Vasile

Hotararea nr.1 din 09.01.2017 privind inchiderea sectiunii de dezoltare la data 31.12.2016

2016

HCL decembrie

HCL noiembrie

HCL octombrie

HCL septembrie

HCL 56/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local

HCL 55/2016 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 54/2016 privind desemnarea unui reprezentant

HCL 53/2016 privind exploatarea cantității de 278 m.c de lemn

HCL 52/2016 privind completarea Planului de achiziții publice

HCL 51/2016 privind exploatarea cantitații de 278 m.c de lemn

HCL 50/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local

HCL 49/2016 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice + anexa

HCL 48/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local

HCL 47/2016 privind organizarea structurii comunitare consultative pentru protecția copilului

HCL 46/2016 privind completarea Planului anual de achiziții publice + anexa

HCL 45/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

HCL 44/2016 privind alegerea viceprimarului

HCL 43/2016 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 42/2016 privind constatarea consiliului ca leal constituit

HCL 41/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

HCL 40/2016 privind alegerea comisiei de validare

HCL 39/2016 privind completarea Planului anual de achiziții

HCL 38/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local

HCL 37/2016 privind completarea Programului anual de achiziții publice + anexa

HCL 36/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru microbuzul de transport elevi

HCL 35/2016 privind stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante și neachitate

HCL 34/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local

HCL 33/2016 privind abrogarea HCL nr. 25

HCL 32/2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate

HCL 31/2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării

HCL 30/2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării

HCL 29/2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării

HCL 28/2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării

HCL 27/2016 privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Ciobanita Ion în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 26/2016 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr.2665 din 06.07.2015 incheiat de Comuna Negresti cu S.C Parimol SRL cu sediul în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 25/2016 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport in comun , prsonalului didactic de la Scoala Gimnaziala Dumitru Almas în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 24/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Negresti pe anul 2016 în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 23/2016 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

Programul anual al achizitiilor publice 2016

HCL 22/2016  Privind modificarea si completarea H.C.L nr.39 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamenului SVSU în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 21/2016 privind aprobarea cuantumului pompensatiei care se va acorda personalului voluntar din serviciul de urgenta voluntar în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 20/2016 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale  în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 19/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Negresti pe anul 2016 în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 18/2016 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 51,24 ha pasune din domeniul public al comunei si administrarea consiliului local în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 17/2016 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 16/2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al Scolii Gimnaziale "Dumitru Almas" pe anul 2016 în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 15/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ' Modernizarea drumurile local" în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL14/2016 privind aprobarea  concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 51,14 hapasune din domeniul public al comunei  în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL13/2016 privind aprobarea  Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru benificiari de ajutor social în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL12/2016 privind aprobarea utilizarii sumei de 564.679.52 lei din exeedentul bugetului locl al anului precedent pentru acoperirea golului de cas si cheltuielilor de sectiune de dezvoltare în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL11/2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016  în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 10/2016 privind aprobarea  bugetului local pe anul 2016 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 9/2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 8/2016 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 7/2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concoaiuna
gestiunii unor activitiiti componente ale servlciului de salubrizara
în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 6/2016 prlvlnd aprobarea regulamentului  Serviciulul Public de Salubrlzare în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 5/2016  privin modificarea si compearea Adordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt" în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 4/2016  privin aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul  " Baza sportiva model 1 " în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 3/2016 privin aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul  "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare a apei menajere" în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 2/2016 privin aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ' Infiintare sistem de alimentare cu apa " în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 1/2016 privin aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul ' Modernizarea drumurile comunale" în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

2015

HCL 60/2015 privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Huma Neculai în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 59/2015 privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate pentru un numar de 5 persoane din , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 58/2015 privin modificarea si completarea Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 57/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 56/2015 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind luarea in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun 'Sistemul de Management Integrat al deseurilor in Judetul Neamt , in satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 55/2015 privin nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile , , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 54/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 53/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 52/2015  privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 51/2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Negrestii nr.2 din 12.01.2010 privin aprobarea studiului de fezabilitate , a planului anual evolutiei a tarifelor si taxelor , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 50/2015 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 49/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 48/2015 privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Muraru Ion , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 47/2015  privind atribuirea Contractului de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 46/2015  privind rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 45/2015  privin completarea Programului anual al achiziitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 44/2015  privin desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Negrestii in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale 'Dumitru Almas' , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 43/2015 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 42/2015  privind alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Lungu - Gheorghe Cristinel pentru un mandat de 3 luni în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 41/2015  privind stabilirea cotei de combustibil pentru buldoexcavatorul aflat in patrimoniul primariei , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 40/2015  privind aprobarea Programului lucrarilor care se vor executa cu Buldoexcavatorul din patrimoniul primariei , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 39/2015  privind aprobarea Nomenclatorului stradal , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 38/2015 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 37/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 36/2015 privind darea in folosinta gratuita , a salonului de dans Negrestii din domeniul public al comunei Negresti si administrarea consiliului local , Asociatiei Sportive Biruinta Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 35/2015  privind cresterea salariala de 12% pentru toti salariatii primariei , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 34/2015 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 33/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 32/2015 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliul Local al comunei Negresti , judetul Neamt , al domnului Ciobanita Ioan , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 31/2015  privind respingerea Proiectului de hotarare privind acordarea unei cote de combustibil pentru masina Postului de Politie Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 30/2015 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 29/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 28/2015 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 27/2015 privind transformarea unei functii contractuale vacante de executie din cadrul aparatului de specializare al primarului comunei Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 26/2015 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 25/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 24/2015  prin care se ia act de incetare de drept a mandatului de consilier local al doamnei Bobric Camelia - Irina si vacantarea mandatului de consilier local , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 23/2015 privind alegerea ca presedinte de sedinta pentru mandat de 3 luni a domnului Muraru Ion , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 22/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 21/2015 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 20/2015 privind aprobarea aderari comunei Negrestii , judetul Neamt , prin Consiliul Local al Comunei Negresti , la teritoriul Leader reprezentant de Asociatia Tinutul Razesilor , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 17/2015 privind aprobarea particiarii Comunei Negrestii , judetul Neamt la Programul de stimulare a inoirii parcului auto national - programul rabla 2015 in vederea achizitionarii uni autoturism nou , în satul Negrești, comuna Negrești

HCL 16/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 15/2015  privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Negrestii pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 14/2015  privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 13/2015 privind pentru aprobarea modificarilor si completarilor la inventarul domeniului public al comunei Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 12/2015 privind alegerea ca presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni a domnului Ciobanita Mihai , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 11/2015 privin aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

HCL 10/2015 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 9/2015 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 8/2015 privind aprobarea concensionarii prin licitatie publica a suprafetei de 6,00 ha pasune din domeniul public al comunei si administrarea consiliului local , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 7/2015 privind aprobarea cuantumului conmpensatiei care se va acorda personalului coluntar din serviciul de urgenta voluntar Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 6/2015  privind incadrarea Cerviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta al comunei Negresti , judetul Neamt , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 5/2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru benificiarii de ajutor social , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 4/2015 privind infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 3/2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Negresti , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 2/2015 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2015 , în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț

HCL 1/2015 privin aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 în satul Negrești , comuna Negrești, județul Neamț

  2014 

Către Instituția Prefectului - Județul Neamț

HCL 56/2014  privind asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție "Inființare retea de canalizare și stație de epurare a apei menajere, în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 55/2014  privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Inființare retea de canalizare și stație de epurare a apei menajere, în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 54/2014  privind aprobarea asigurării  cofinanțării obiectivului de investiție "Inființare sistem de alimentare cu apă, în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 53/2014  privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  "Inființare sistem de alimentare cu apă, în satul Negrești, comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 52/2014  

Către Instituția Prefectului - Județul Neamț

HCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Negrești, județul Neamț

HCL 51/2014 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Negrești, județul Neamț, pe anul 2014

HCL 50/2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 49/2014 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție "Modernizare drumuri comunale: DC 147, DC Dumitru Almaș și DC Coseri Comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 48/2014

Către Instituția Prefectului - Județul Neamț

HCL privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale: DC 147, DC Dumitru Almaș și DC Coseri Comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 47/2014 privind aprobarea alegerii ca președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni  a domnului Cojocaru Petru

HCL 46/2014 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Negrești, județul Neamț

HCL 45/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 44/2014 privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

HCL 43/2014 privind aprobarea tăierilor de igienizare

HCL 42/2014 privind aprobarea tăierii cantității de 16 m.c.lemn de foc

HCL 41/2014 privind aprobarea Programului anual pentru achiziții publice al Comunei Negrești, județul Neamț, pe anul 2014

HCL 40/2014 privind constatatea suprafețelor de teren care fac parte din domeniul privat al Comunei Negrești

HCL 39/2014 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al Comunei Negrești, județul Neamț în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Dumitru Almaș" din Comuna Negrești

HCL 38/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 37/2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Modernizare rețea stradală Negrești strada Bisericuța din Comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 36/2014 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014

HCL 35/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne

HCL 34/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 33/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 32/2014 privind aprobarea alegerii ca președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni  a doamnei Bobric Camelia-Irina

HCL 31/2014 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014

HCL 30/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 29/2014 privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la  Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizării  proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț"

HCL 28/2014 privind aprobarea acordării  unui ajutor de urgență

HCL 27/2014 privind cofinanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale, în Comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 26/2014 privind aprobarea Sudiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale, în Comuna Negrești, județul Neamț"

HCL 25/2014 privind aprobarea luării în administrație a unui număr de 287 unități de compostare individuală a deșeurilor

HCL 24/2014 privind aprobarea domeniilor și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

HCL 23/2014 privind modificare HCL 2/2010

HCL 22/2014 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014

HCL 21/2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport

HCL 20/2014 privind aprobarea burselor

HCL 19/2014 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Comuna Negrești

HCL 18/2014 privind aprobarea alegerii ca președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni  a domnului Humă Neculai

HCL 17/2014 privind încetarea aplicării HCL 7/2014

HCL 16/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

HCL 15/2014 privind încetarea aplicării HCL 7/2014

HCL 14/2014 privind  completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014

HCL 13/2014 privind încadrarea Serviciului de Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Negrești, jundețul Neamț

HCL 12/2014 privind închiderea secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013 cu deficit în suma de 72.992,67 lei

HCL 11/2014 privind revocarea HCL 40/2014

HCL 10/2014 privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice al Școlii Gimnaziale "Dumitru Almaș" pe anul 2014

HCL 9/2014 privind  aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate

HCL 8/2014 privind aprobarea cuantumului compensației care se va acorda personalului voluntar din Serviciul de Urgență Voluntar Negrești

HCL 7/2014 privind aprobarea concesionării prin licitație publică

HCL 6/2014 privind scoaterea la licitație a cantității de 200 m.c lemn de brad și foc

HCL 5/2014 privind aprobarea Listei suplimentare cu pesoanele propuse  pentru a primi un supliment de produse alimentare

HCL 4/2014 privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social

HCL 3/2014 privind aprobarea orgranigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Negrești

HCL 2/2014 privind aprobarea utilizării sumei de 44.158,27 lei din excedentul bugetului local al anului precedent

HCL 1/2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Negrești pe anul 2014

  2013

HCL 42/2013 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate în cadrul consiliului local

HCL 41/2013 privind aprobarea alegerii ca presedinde de ședință pentru un mandat de 3 luni a domnului Nastasia Mihai

HCL 40/2013 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Negrești în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Dumitru Almaș"

HCL 39/2013 privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea acesteia

HCL 38/2013 privind completarea Programului anual pentru achiziții publice pe anul 2013

HCL 37/2013  privind aprobarea sumei de 290 leice reprezintă ajutor pentru încălzirea locuinței încasat necuvenit de numitul Filip Mihai sa nu mai fie recuperată de la titular

HCL 36/2013 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013

HCL 31/2013 privind aprobarea organigramei și statulzui de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului

HCL 29/2013 privind aprobarea alegerii ca președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni a domnului Nastasia Ioan

HCL 28/2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ECONEAMȚ

HCL 27/2013 privind aprobarea Registrului Local al SpațIilor Verzi aparținând domeniului public

HCL 25/2013 privind completarea Programului anual pentru achiziții publice pentru anul 2013

HCL 24/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier a domnului Popescu Dan

HCL 23/2013 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii Vest din județul Neamț" precum și a cheltuieilor de cofinanțareaferente acestuia

HCL 22/2013 privind aprobarea acordului de parteneriat

HCL 21/2013 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013

HCL 20/2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale

HCL19/2013 privind aprobarea Planului anual pentru achiziții publice la Școala Gimnazială "Dumitru Almaș"  pe anul 2013

HCL 18/2013 privind completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2013

HCL 17/2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, personalului didactic de la Școala Gimnazială "Dumitru Almaș"

HCL 16/2013 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2012, în anul 2013

HCL 15/2013 privind aprobarea Programului anual pentru achiziții publice pe anul 2013

HCL 12/2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

HCL 11/2013 privind aprobarea alegerii ca președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni a doamnei Ungurianu Elena-Steluța

HCL 10/2013 privind aprobarea arendării unor suprafețe de teren care se află în arendarea consiliului local

HCL 9/2013 privind constituirea comisiei pentru controlul și spravegherea îngrijirii pășunilor comunale

HCL 8/2013 privind modificarea Hotărârii 2 din 31.01.2013

HCL 7/2013 privind analiza stadiului de înscriere a datelor agricole pentru semestrul al II-lea al anului 2012 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL 6/2013 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 97,12ha

HCL 5/2013 privind stabilirea cuantumului și plata taxei pentru protecția civilă

HCL 4/2013 privind desemnarea în funcția de Agent de inundații a domnului Ailincăi Romica-Mihai

HCL 3/2013 privind stabilirea taxei de salubrizare

HCL 2/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

HCL 1/2013 privind aprobarea utilizării sumei de 27943.25 lei din excedentul bugetului localal anului precedent pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL privind aprobarea Bugetului local pe 2011