Sărbătoare în Negrești

                 

          Un sat pitit într-o scrântitură de coline, ascunde adevărate valori, care, din când în când, sunt scoase la lumină prin iscusința minții unor oameni de seamă.

            Acest sat, Negrești, cu oameni harnici și gospodari, cu tineri frumoși si deștepți, poate nu este atât de cunoscut, dar cine vine aici nu are cum să nu-l remarce.

            Așa s-a întâmplat cu prilejul colocviului „ Dascăli nemțeni de altădată”, eveniment ce și-a propus să readucă în memoria celor de azi rolul deosebit al învățătorilor, al profesorilor de odinioară din Neamț, care au contribuit la dezvoltarea culturii, învățământului și a științei.

            Într-o duminică aurită de septembrie, au poposit în acest sat oaspeți iluștri precum: prof. Mancaș Mihai, prof. Gheorghe Amaicei, academician Florin Constantiniu, prof. univ. dr. Petru Ignat, prof. univ. dr. Viorica Moisuc, prof. univ. dr. Gelcu Macsutovici, prof. univ. dr. Panait I. Panait. Scopul acestei vizite a fost de a-l celebra pe scriitorul negreștean, Dumitru Almaș, cel care a lăsat o amprentă deosebită asupra satului natal.  Într-un cadru solemn, au fost înmânate diplome de excelență, aniversare, de onoare și de recunoștință tuturor celor care au adus o parte din prinosul lor învățământului nemțean. Primirea oaspeților s-a realizat la Primăria comunei  de către domnul primar, Iacob Ioan, apoi s-a vizitat școala ce-i poartă numele marelui scriitor. Cum era firesc, oaspeții, însoțiți de domnul primar, doamna director, Dascălu-Radu Viorica, multe cadre didactice ale școlii și elevi au vizitat casa memorială a scriitorului. Manifestarea  s-a încheiat cu un program artistic susținut de elevii școlii noastre constând în interpretare de cântece, recitare de poezii, dansuri variate,dramatizări.

            Prin comunicările lor, profesorii Gheorghe Amaicei,  Mancaș Mihai, Ailincăi Mihai au adus în atenția celor prezenți  o parte din intelectualii de elită pe care i-a avut județul Neamț, dar și personalitatea marcantă a lui Dumitru Almaș. S-au rememorat aspecte importante din viața scriitorului, dar și din opera sa. Dumitru Almaș mărturisea despre operele dedicate copiilor: „Am scris aceste cărți anume pentru cei mici, care n-au ajuns încă în clasa a IV-a, când încep a învăța istoria patriei după manual. Mărturisesc: n-a fost o treabă ușoară. Dar m-am ostenit a o alcătui dintr-o stăruitoare poruncă lăuntrică, numită râvna de a ajuta micuții noștri preșcolari și școlari, copiii noștri dragi, să înceapă a desluși, încă din fragedă pruncie, câte ceva din adevărul istoriei și din lumina legendelor patriei. Mi-a plăcut a mă osteni scriind, cu gândul de a-i face să simtă, încă din anișorii când abia deschid ochii asupra lumii, că au bunici și străbunei vrednici care se cuvine a fi iubiți și respectați. Că au o patrie a lor, apărată, îmbogățită și înfrumusețată de acești moși și strămoși. Că patria aceasta, România, are o istorie de muncă, de creație, de luptă și eroism pe care datori sunt și ei a o cunoaște și a o iubi, cum se iubesc pe sine. Că dragostea de țară trebuie să fie aidoma tuturor simțămintelor cu care s-au născut și în care trebuie să crească: adâncă, serioasă, demnă, nobilă.”

            Noi, cei de aici, vom cinsti mereu personalitatea lui Dumitru Almaș, iar, peste ani, poate, vom fi și noi invitați la astfel de manifestări, „Dascăli nemțeni de altădată”!  

                               Prof. Dominte Lămîița