U.A.T. COMUNA NEGRESTI, în calitate de partener al U.A.T. Județul Neamț, implementează începând cu data de 09.05.2024 proiectul „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta C7-Transformare digitală, Investiția I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate din județul Neamț, prin dezvoltarea unei infrastructuri tehnice cu acces limitat la nivelul județului Neamț și organizarea de sesiuni de formare profesională pentru populația defavorizată. Obiectivele specifice ale proiectului 1. Transformarea în huburi de dezvoltare a competențelor digitale a 3 biblioteci, respectiv:  Biblioteca de la nivelul UAT Comuna Brusturi  Biblioteca de la nivelul UAT Oraș Târgu Neamț  Biblioteca Județeană ,,G.T. Kirileanu” Neamț, Filiala ”Vasile Conta” Mărăței 2. Schimbarea/modernizarea echipamentelor informatice în 29 de biblioteci care, alături de cele 3 huburi de dezvoltare a competențelor digitale, constituie infrastructura tehnică cu acces public la nivelul județului Neamț, pentru îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților defavorizate. Cele 29 de biblioteci care vor fi dotate cu echipamente informatice sunt cele de la nivelul unităților administrative partenere în proiect respectiv: U.A.T Comuna Bahna, U.A.T. Comuna Bîra, U.A.T. Comuna Borca, U.A.T. Comuna Bozieni, U.A.T. Comuna Crăcăoani, U.A.T Comuna Făurei, U.A.T. Comuna Mărgineni, U.A.T. Comuna Oniceni, U.A.T. Comuna Păstrăveni, U.A.T. Comuna Pipirig, U.A.T. Comuna Poienari, U.A.T. Comuna Răucești, U.A.T. Comuna Girov, U.A.T. Comuna Urecheni, U.A.T. Comuna Dochia, U.A.T. Comuna Văleni, U.A.T. Comuna Boghicea, Municipiul Roman, U.A.T. Oraș Bicaz, U.A.T. Comuna Grințieș, U.A.T. Comuna Trifești, U.A.T. Comuna Ion Creangă, U.A.T. Comuna Cordun, U.A.T. Comuna Gherăiești, U.A.T. Comuna Negrești, U.A.T. Comuna Valea Ursului, U.A.T. Comuna Tămășeni, U.A.T. Comuna Vânători-Neamț, U.A.T. Comuna Hangu. 3. Organizarea de programe de formare profesională prin intermediul infrastructurii create, în vederea dezvoltării competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 2500 de cetățeni din comunități defavorizate din județul Neamț. Activitățile propuse prin proiect, respectiv de modernizare a spațiilor destinate bibliotecilor din județul Neamț, achiziționarea de calculatoare/tablete și echipamente de instruire, instruirea membrilor comunităților, vor conduce la îndeplinirea obiectivelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și vor contribui la creșterea nivelului național de competențe digitale. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.424.259,09 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 2.877.258,65 lei, valoarea TVA eligibilă aferentă este de 546.730,44 lei. Proiectul va fi implementat în perioada 09.05.2024-30.06.2026.