Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt prealabil publicare ziar sectoare cadastrale

Acord de mediu

Centralizator rezultate concurs

Centralizator rezultat selectie dosare concurs

Centralizator rezultate finale examen promovare grad

Anunt concesiune păsune Habia

Anunt concesionare pasune Dolhesti

Dezbatere publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectele apa si canal

Anunt concurs asistenta sociala 06.05.2022

Anunt organizare examen promovare grad functie publica

Rezultat probă scrisă concurs Asistenta socială

Tabel rezultat selectie dosare concurs as.social

Anunt Recensamantul Populatiei si Locuintelor

Anunt concurs consilier asist soc. debutant

Tabel rezultat selectie dosare concurs din 28.12.2021

Anunt public decizie titular

Anunt concurs Asistenta sociala Negresti in 04.01.2022

Tabel rezultate finale concurs din 09.09.2021Anunt public decizie titularAnunt public decizie titular

Anunt organizare interviu concurs consilier superior Negresti din 06.09.2021

Tabel rezultate concurs consilier superior din 06.09.2021

Anunt rezultat selectie dosare concurs consilier superior Compartiment contabilitate din 30.08.2021

Anunt Dezbatere Delegare gestiune iluminat public Negresti din data de 15.06.2021

Documentatie Delegare gestiune iluminat public Negresti

Link accesare chestionar-locuitori pt.Strategia de dezvoltare a Comunei Negresti 

Link accesare chestionar-IMM-uri pt.Strategia de dezvoltare a Comunei Negresti