Comuna Negreşti are în componenţă satele Negeşti şi Poiana.

Geografic, comuna Negreşti se află în Subcarpaţii Moldovei, ocupând partea central-nordică a Depresiunii Cracău-Bistriţa, în Bazinul Almăşelului şi Horaiţei, sub Culmea Stânişoarei din Podişul Moldovei.

Comuna este străbătută 28 24‘ şi de paralele 45 30.

Vecini:

  • la nord comuna Crăcăuani
  • la est cu comuna Bodeşti
  • la sud cu comuna Dobreni
  • la vest cu Almăşelul, comuna Gârcina

 Satul Poiana se întinde pe o distanţă de 1,5km pe albia râului Horaiţa şi 600m pe pârâul Mangalaru.

 Satul Negreşti se întinde pe o distanţă de 7 km pe albia pârâului Horaiţa, 1,2 km pe pârâul Boţolia (Dealul Portii), 1km pe pârâul Călugăriţa (Coşeri), 1km pe Dealul Tomeşti, 900m pe Dealul Humeni şi pe Dealul Tăpălăgeni(Boloşca).

 Privind formele de relief, acestea sunt specifice zonei de deal, de la marginea de est a Culmei Stânişoarei, fiind o zonă submontană, de categoria a IV-a de fertilizare.

 Suprafaţa totală a comunei este de 3500ha.

Resursele subsolului: săruri de potasiu

Fauna: cerbi, căprioare,urşi, lupi, vulpi, veveriţe, cocoşi de munte, păstrăv, lipan, morun etc.