Buget initial 2019

Buget local anul 2019 rectificat la data de 30.05.2019

Buget local pentru anul 2019 rectificat la data de 25.07.2019

Buget local pentru anul 2019 rectificat la data de 29.09.2019

Buget local pentru anul 2019 rectificat la data de 31.10.2019

Buget local pentru anul 2019 rectificat la data de 28.11.2019

Buget local pentru anul 2019 rectificat la data de 17.12.2019