Nume și prenume:  Muraru Ioan – Viceprimar

Adresa : comuna Negresti  , județul Neamt
Email : office@negrestineamt.ro

Telefon : +40233246924

Atributiile viceprimarului