Primar : Iacob Ioan
Viceprimar : Muraru Ioan
Secretar : Irimia Viorica
Șef birou contabilitate : Cucurezeanu Oana Maria
Consilier UAT : Ungureanu Mădălina-Elena
Agent agricol : Resmeriţă Emilia
Casier :Adam Florina Nicoleta
Asistent social: Chele Elena
Consilier Taxe şi impozite : Doroftei Mihaela
Consilier asistent : Cadar Daniela